Background Info

T&D INI BAKAL MENJADI SATU LANGKAH TERKEHADAPAN DALAM MEMPERTINGKATKAN LAGI AKTIVITI PENYELIDIKAN SERTA PERUNDINGAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN AKADEMIK YANG BERTERASKAN PROFESION LATIHAN DAN PEMBANGUNAN. CONTOHNYA MENAWARKAN KHIDMAT SEBAGAI PEREKA BENTUK PROGRAM, FASILITATOR, PENYELIDIK DAN KONSULTAN PRESTASI, AGEN PERUBAHAN DAN PENASIHAT STRATEGIK.

Research Grants

  • Total Grants

  • Total of PI

Research Grants

  • RM

    Total Approved Amount

Research Publications

TOTAL

Supervisions

TOTAL