Background Info

MENJADI KUMPULAN PENYELIDIKAN BERKAITAN ISU-ISU SEMASA DALAM BIDANG, PERANCANGAN TENAGA LESTARI. TEKNOLOGI BERSIH DAN PERSEKITARAN YANG MAMPAN. MENYEBAR LUASKAN JIWA AKADEMIA BARU DAN BUDAYA ILMU DALAM PENYELIDIKAN TENAGA HIJAU DAN KELESTARIAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA.

List of Scholars

Research Grants

  • Total Grants

  • Total of PI

Research Grants

  • RM

    Total Approved Amount

Research Publications

TOTAL

Supervisions

TOTAL