Background Info

KUMPULAN PENYELIDIKAN BIOLOGI SINTETIK (SYNTHETIC BIOLOGY RESEARCH GROUP) TERDIRI DARIPADA AHLI-AHLI DARIPADA FAKULTI BIOSAINS DAN KEJURUTERAAN PERUBATAN, FAKULTI KOMPUTERAN DAN FAKULTI SAINS. INISIATIF PENUBUHAN KUMPULAN INI BERDASARKAN KEPERLUAN KOMBINASI BIDANG BIOLOGI, BIOKIMIA DAN PERMODELAN KOMPUTER UNTUK MENGHASILKAN ORGANISMA BARU YANG MAMPU MENGHASILKAN PELBAGAI BIO PRODUK ALTERNATIF. KETIADAAN KEPAKARAN DALAM BIDANG BIOLOGI DI FAKULTI KOMPUTERAN DAN FAKULTI SAINS SERTA BIDANG KOMPUTERAN DI FAKULTI BIOSAINS DAN KEJURUTERAAN KESIHATAN MENJADIKAN KUMPULAN PENYELIDIKAN INI MELENGKAPKAN KEKURANGAN DI FAKULTI-FAKULTI TERSEBUT. SELAIN ITU, MELALUI PENUBUHAN KUMPULAN PENYELIDIKAN INI, BERMAKNA NICHE PENYELIDIKAN YANG BARU AKAN DIWUJUDKAN DI UTM DAN SEKALIGUS MEMBUKA PELUANG KERJASAMA DALAM PENYELIDIKAN BARU DI KALANGAN PENYELIDIK UTM DARI MULTIDISIPLIN.

List of Scholars

Research Grants

  • Total Grants

  • Total of PI

Research Grants

  • RM

    Total Approved Amount

Research Publications

TOTAL

Supervisions

TOTAL