Background Info

KUMPULAN PENYELIDIKAN GREEN ENVIRONMENTAL, ENERGY <51 BUILDING SCIENCE, GEEBS PERLU DIKEKALKAN SEJAJAR DENGAN KEPENTINGAN DAN PERKEMBANGAN PESAT BIDANG TENAGA, PERSEKITARAN LESTARI DI DALAM REKABENTUK DAN OPERASI BANGUNAN. BANGUNAN ADALAH SUMBER JTAMA PENGGUNAAN TENAGA DAN PENGGUNAAN BAHAN YANG MENGELUARKAN GAS RUMAH HIJAU (GREENHOUSE). I\/LEMPERLAHANKAN KACLAR PENGELUARAN GAS RUMAH HIJAU DAN MEMUTAR BALIK PROSES INI SEPANJANG SEPULUH TAHUN ADALAH KUNCI UNTUK MENGEKALKAN PEMANASAN GLOBAL DI BAWAH 1°C PADA PARAS PEMANASAN SEKARANG. OLEH ITU PEREKA BENTUK ADALAH CLIGESA UNTUK MEMAINKAN Q1‘PERANAN MEREKA SEMASA MEREKABENTUK BANGUNAN DALAM USAHA MENGURANGKAN PEMANASAN GLOBAL INI.

Research Grants

  • Total Grants

  • Total of PI

Research Grants

  • RM

    Total Approved Amount

Research Publications

TOTAL

Supervisions

TOTAL