Background Info

HAKIKAT YANG SEMAKIN DITERIMA IALAH REVOLUSI MAKLUMAT SELEPAS INI AKAN MELIBATKAN PENGGUNAAN INTERNET YANG SEMAKIN LUAS YANG AKAN MENGHUBUNGKAN PELBAGAI “BENDA”. FENOMENA PERSEKITARAN INILAH YANG DIKENALI SEBAGAI - INTERNET OF THINGS (IOT). PERSEKITARAN IOT YANG BERGUNA BERGANTUNG KEPADA GANDINGAN PELBAGAI TEKNOLOGI : PERKAKASAN, PERISIAN, KEBOLEH-PERCAYAAN, KESELAMATAN, DAN KETERAMPILAN SEPERTI PEMBANGUNAN POLISI, PROSEDUR DAN AMALAN TERBAIK (BEST PRACTICES). BEBERAPA KEMAHIRAN TERSEBUT WUJUD DI UTM/AIS. PENUBUHAN KUMPULAN PENYELIDIKAN INI AKAN MEMANFAATKAN KEPAKARAN SEDIA ADA. SETERUSNYA, GANDINGAN PELBAGAI KEPAKARAN SEHARUSNYA MAMPU MENGHASILKAN PELBAGAI PENEMUAN BARU, DI SAMPING PELUANG MEMBANGUNKAN PROTOTAIP YANG BOLEH DIDORONG KEA RAH PENGKOMERSIALAN.

Research Grants

  • Total Grants

  • Total of PI

Research Grants

  • RM

    Total Approved Amount

Research Publications

TOTAL

Supervisions

TOTAL