Background Info

 PENUBUHAN KUMPULAN PENYELIDIKAN INI ADALAH SEJAJAR DENGAN MATLAMAT UTM SEBAGAI UNIVERSITI PENYELIDIKAN DALAM RANGKA UNTUK MERANCAKKAN LAGI PELBAGAI AKTIVITI PENYELIDIKAN YANG BERTARAF ANTARABANGSA.  KUMPULAN PENYELIDIKAN INI DIWUJUDKAN UNTUK MENFOKUSKAN KEPADA KEJURUTERAAN KIMIA DALAM ISU KELESTARIAN ALAM SEKITAR.  PENUBUHAN KUMPULAN PENYELIDIKAN INI ADALAH SELARI DENGAN ADANYA SALAH SATU SUBJEK TERAS FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA YANG MELIBATKAN ALAM SEKITAR SEPERTI SUBJEK KAWALAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR.  TAMBAHAN PULA, AHLI KUMPULAN PENYELIDIKAN INI JUGA TERDIRI DARIPADA PANEL DALAM DISIPLIN ALAM SEKITAR (ENVIRONMENT) DI BAWAH JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA.  MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI BIL 5/2015 TELAH MELULUSKAN CADANGAN PENUBUHAN KUMPULAN PENYELIDIKAN \"SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT\" PADA 23 JUN 2015. BERIKUT ADALAH OBJEKTIF PENUBUHAN KUMPULAN PENYELIDIKAN INI: I. MENJALANKAN KERJA-KERJA PENYELIDIKAN YANG BERKAITAN KEJURUTERAAN KIMIA DALAM SKOP KELESTARIAN ALAM SEKITAR. II. MENGFOKUSKAN KEPADA PENEROKAAN TEKNOLOGI BIOJISIM DAN BIOGAS. III. MENGHASILKAN PENERBITAN YANG BERKUALITI DALAM BIDANG KEJURUTERAAN KIMIA DALAM SKOP KELESTARIAN ALAM SEKITAR. IV. MEWUJUDKAN RANGKAIAN PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN YANG MELIBATKAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITI DAN INDUSTRI. V. MELAHIRKAN GRADUAN PENYELIDIKAN BERKUALITI. VI. MENGENDALIKAN AKTIVITI SEPERTI LATIHAN, SEMINAR, PERKHIDMATAN MAKMAL DAN KERJA- KERJA PERUNDINGAN BAGI MENJANA PENDAPATAN KEPADA FAKULTI DAN UTM.

Research Grants

  • Total Grants

  • Total of PI

Research Grants

  • RM

    Total Approved Amount

Research Publications

TOTAL

Supervisions

TOTAL