Background Info

SISTEM SIBER-FIZIKAL (CPS) ADALAH KEJURUTERAAN SISTEM YANG DIBINA DARI, DAN BERGANTUNG PADA PENYEPADUAN IANCAR ALGORITRNA KOMPUTATIONAL DAN KOMPONEN FIZIKAL, IAITU, MERAPATKAN DUNIA SIBER DAN DUNIA FIZIKAL. KERNAJUAN DALAM CPS AKAN MEMBOLEHKAN KEUPAYAAN, KESESUAIAN, BERSKALA, DAYA TAHAN, KESELAMATAN, CLAN KEBOLEHGUNAAN YANG AKAN JAUH RNELEBIHI SISTEM MUDAH TERBENAM PADA HARI INI.

Research Grants

  • Total Grants

  • Total of PI

Research Grants

  • RM

    Total Approved Amount

Research Publications

TOTAL

Supervisions

TOTAL