GRANT(PI & MEMBERS)

29

PUBLICATIONS

63

INDEXED PUBLICATION

7

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

NATIONAL GRANTS
1
UNIVERSITY FUND
2
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
7
NON-INDEXED PUBLICATION
15
OTHERS PUBLICATION
41
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
4
PHD
4
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
KAJIAN HUKUM TUNTUTAN HUTANG TUNGGAKAN CUKAI PENDAPATAN SI MATI KEPADA AHLI WARIS
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Non Goverment Agency
2023
Peranan Institusi Fatwa dalam Menangani Isu Ibadah Semasa Pandemik Covid-19
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2022
Pembangunan Model Pengurusan Harta Intelek Efektif dan Kos Rendah dalam Model Perniagaan Mikro
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2022
PEMBANGUNAN ECO-PELANCONGAN KAMPUNG GINTONG JERANTUT PAHANG
PUSAT KHIDMAT MASYARAKAT, PARLIMEN JERANTUT Contract
2021
PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM KALANGAN KOMUNITI IBU TUNGGAL DAN PENGGERAK WANITA DI YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA’ZIM (YPKDT)
CENTER FOR COMMUNITY AND INDUSTRY NETWORK (CCIN) Business Entity
2021
PROJEK PENGHASILAN PRODUK KRAFTANGAN DARI BAHAN TERPAKAI
PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA NEGERI JOHOR Networking Grant
2021
PROJEK PENDIDIKAN PSIKO-SOSIAL DAN SOKONGAN PSIKOLOGI IBU TUNGGAL
TUNTAS MINDA CONSULTANCY Networking Grant
2021
PENINGKATAN KEMAHIRAN: PENGGUNAAN MOOC BAGI MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) Networking Grant
2021
KEMBARA MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) Networking Grant
2021
MODEL PEMERKASAAN KENDIRI BERTERASKAN KHIDMAT NASIHAT DALAM MENANGANI GEJALA AWAL KEMURUNGAN
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
Pembinaan Model MyEthno Harmoni (Dakwah-Politik Islam dan Bukan Islam) bagi Pendekatan Remedi Ketegangan Etnik dan Deradikalisasi
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
ANALISIS PARAMETER MENGENAI ISU KESELAMATAN MAKANAN DALAM PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MENURUT PERSPEKTIF HADIS
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2020
Pembangunan Model Dakwah-politik di Malaysia
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2020
GARIS PANDUAN PEWARISAN HARTA INTELEK DALAM ISLAM
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2020
Kerangka dan Model Fiqh Perubatan dan Bio-Etika Islam
RUG OF UTM UTM Fundamental Research
2020
Kajian Mengenalpasti Isu-Isu dan Keperluan Penduduk Simpang Renggam
CENTER FOR COMMUNITY AND INDUSTRY NETWORK (CCIN) Business Entity
2020
PEMBANGUNAN MODEL SOKONGAN SOSIAL BERTERASKAN KOMUNITI DALAM PEMERKASAAN SAUDARA BARU
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2019
INDIKATOR KEBAHAGIAAN DALAM KALANGAN PENSYARAH WANITA DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM.
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2019
KEPERLUAN SOKONGAN SOSIAL DALAM PEMERKASAAN SAUDARA BARU
RUG OF UTM Tier 2
2019
PEMBANGUNAN MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 2
2019
KAJIAN KESEDIAAN DAN KEPERLUAN INSTITUSI PONDOK UNTUK PROGRAM 'PONDOK STAY'SEBAGAI PRODUK PELANCONGAN ISLAM
JABATAN WARISAN NEGARA, KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA Networking Grant
2019
ELEMEN-ELEMEN UTAMA PEMBANGUNAN MODUL KELUARGA HARMONI NEGERI JOHOR
YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM Contract
2019
KAJIAN AMALAN PROGRAM PENYUSUAN ANAK ANGKAT SEHINGGA MENCAPAI STATUS MAHRAM DALAM KALANGAN IBU ANGKAT
PUMPONTHEGO SDN. BHD. Contract Research DTD
2019

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
A Review Of The Discussions On Cultivated Meat From The Islamic Perspective
HELIYON
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2024
Analisis Tinjauan Literatur Keperluan Sokongan Sosial Dalam Pemerkasaan Saudara Baru (Mualaf) Wanita
THE 4TH INTERNATIONAL SEMINAR ON DAKWAH ISOD IV 2023
Proceedings FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2023
Memperkasa Peranan Wanita Dalam Pembangunan Masyarakat Menurut Perkspektiff Islam
E-PROCEDING KONVENSYEN SURI 2023. PERSIDANGAN SERIRUMAH KEBANGSAAN
Proceedings FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2023
Unveiling The Intellectual Endeavours Of Muslim Women In Ibn ‘Asakir’S Tarikh Madinah Dimashq
KONVENSYEN SURI 2023: PERSIDANGAN SURI RUMAH KEBANGSAAN
Proceedings CO-AUTHOR
2023
Empowerment Of Single Mothers Livelihood Through Comprehensive Social Support System
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) CORRESPONDING AUTHOR
2022
Investigating Motivational Beliefs And Self-Regulatedlearning For Halal-Related Courses
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2022
Kepenggunaan Makanan Menurut Perspektif Hadis
E-PROSIDING KOLOKIUM ANTARABANGSA PENYELIDIKAN SISWAZAH PENGAJIAN ISLAM (KAPSI 2022)
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2022
Kekemasan Diri
REFLEKSI 5 MINIT
Book Chapter EDITOR
2022
Kebersihan Pakaian
REFLEKSI 5 MINIT
Book Chapter EDITOR
2022
Keperluan Sokongan Sosial Dalam Pemerkasaan Saudara Baru (Mualaf) Wanita
WANITA RESILIEN MENDEPANI CABARAN MODEN
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2022
Analisis Keperluan Program-Program Sokongan Sosial Dalam Pemerkasaan Saudara Baru
UMRAN INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2022
Keselamatan Makanan: Kepentingan Kesedaran Pengguna Terhadap Halālan Ṭayyiban
AL-TURATH JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2022
Konseptual Pondokstay Dalam Pelancongan Pendidikan Islam Berteraskan Komuniti
JOURNAL TAMU
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2022
Perbahasan Hukum Percampuran Manusia-Haiwan: Satu Analisis Tematik Dalam Mazhab Shafie
JURNAL SAINS INSANI
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2022
Memperkasa Peranan Wanita Demi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan
WANITA BEKERJAYA DAN KESEJAHTERAAN
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2022
Memperkasa Seni Sebagai Medium Dakwah
ISU KONTEMPORARI KESENIAN ISLAM
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2022

REFLEKSI 5 MINIT
Book (Text) UTM FIRST AUTHOR
2022
Peranan Ngo Pertubuhan Jaringan Harmoni Dalam Komuniti Memperkasa Saudara Kita Di Johor Dalam Aspek Sokongan Sosial
TURATH JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2022

REFLEKSI 5 MINIT
Book (Text) UTM FIRST AUTHOR
2022
The Concepts Of Lataif Quraniyyah And Al-Suhbah As Recent Innovation In Reflective Teaching
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2021
Realiti Dan Cabaran Wanita Profesional Dalam Era Pandemik Covid-19
PEMERKASAAN ISLAM DALAM KELUARGA MALAYSIA
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Pembelajaran Berasaskan Senario: Menginsankan Pelajar Melalui Kaedah Digital Bagi Kursus Umum Falsafah Dan Isu Semasa
PROCEEDING OF NEW ACADEMIA LEARNING INNOVATION (NALI) 2021 EXHIBITION & COMPETITION
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2021
Etika Pelajar Terhadap Pembelajaran Dalam Talian Menurut Perspektif Islam
PROSIDING SEMINAR INOVASI PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB "PEMBUDAYAAN INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF DI ERA PANDEMIK COVID 19"
Proceedings CORRESPONDING AUTHOR
2021
Aplikasi Lima Pembelajaran Aktif Dalam P&P Kursus Falsafah Dan Isu Semasa Online
NEWSLETTER IFREE : FUTURE READY EDUCATOR
Article In Mass Media CORRESPONDING AUTHOR
2021
“Online Global Classroom On Social Sciences And Islamic Studies” Menutup Tirai Program Akademi Tamadun Islam, Fssk 2020
UTM NEWS HUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Sokongan Sosial: Satu Keperluan Dalam Pemerkasaansaudara Baru
ISU KONTEMPORARI DALAM PENYELIDIKAN ISLAM
Book Chapter CORRESPONDING AUTHOR
2021
Will Muslim Consumers Replace Livestock Slaughter With Cultured Meat In The Market?
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2021
The Application Of Maqasid-Oriented Approach In Islamic Bioethics: A Case Study On Fatwa Related To Cosmetic, Plastic And Reconstructive Surgery
INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL MALAYSIA
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2021

FAHAMAN DAN AJARAN KRISTIAN: MODUL DEWAN PAKAR AHLI SUNNAH WAL JAMAAH NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM
Modules / Manual CO-AUTHOR
2021
Rezeki Anak Ketiga
BERCAKAP DENGAN CERMIN MUHASABAH DIRI - JALAN KELUAR
Karya Kreatif INDIVIDUAL AUTHOR
2021

MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR (MKSNJ)
Modules / Manual CO-AUTHOR
2020
Keperluan Sokongan Motivasi Dalam Kepuasan Kerja Saudara Baru Selepas Memeluk Islam
JURNAL AL-'ULWAN
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2020
Sokongan Sosial: Satu Keperluan Dalam Pemerkasaan Saudara Baru
JURNAL PENGAJIAN ISLAM
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2020
Cari Keredaan Dalam Kerjaya
BERITA HARIAN
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2020
Keperluan Sokongan Persekitaran Kerja Dalam Pemerkasaan Saudara Baru
PEMBERDAYAAN JARUINGAN STRATEGIK UMMAH MELAKAR KECEMERLANGAN MASA HADAPAN
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2020
Institusi Kekeluargaan Islam Di Malaysia Masa Kini; Satu Tinjauan
PEMBERDAYAAN JARINGAN STRATEGIK UMMAH
Book Chapter CO-AUTHOR
2020

LAPORAN PEMBINAAN MODUL KELUARGA SEJAHTERA NEGERI JOHOR
Book (Text) CO-AUTHOR
2020
Rasulullah Saw Insan Tiada Tandingan
SINAR HARIAN
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2020
Nabi Saw Contoh Terbaik Bina Ummah Rabbani
BERITA HARIAN
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2020
Hubungan Emosi Dan Akhlak Dalam Kekeluargaan Saudara Baru Selepas Memeluk Islam
UMRAN INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020
Jurnal Umran Berjaya Diindekskan Dalam Asean Citation Index (Aci)*
UTM NEWSHUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2020
Amalan Diagnosis Dalam Perubatan Melayu Berdasarkan Kitab Tib
INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2020
Iktibar Syair Siti Siyanah Dalam Pemerkasaan Akal Budi Wanita Melayu
MUSLIMAH INTERNATIONAL SUMMIT KELANTAN (MISK 2019)
Conference Paper CO-AUTHOR
2019
Fssk Anjur Program "We Care We Share" 2019 Santuni Golongan Gelandangan
UTM NEWS HUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Kolokium Fsssk-Utm -Uin Raden Fatah Bincang Isu-Isu Dalam Bidang Syariah
UTM NEWS HUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Menyantuni Golongan Memerlukan
NUR NAJWA HANANI BINTI ABD RAHMAN
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Hargai Hidup Dengan Berterima Kasih
UTUSAN MALAYSIA
INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Metod Tarbiah Rasulullah Saw Membawa Perubahan Drastik
CITRA DAKWAH
Book Chapter CO-AUTHOR
2019
Kalau Dah Rezeki
RELAKSLAH
Karya Kreatif INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Nur Najwa Hanani Binti Abd Rahman
DOA ITU KUNCINYA - DALAM SIRI BERCAKAP DENGAN CERMIN BUMERANG KASIH
Karya Kreatif INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Aplikasi Kaedah Latihan Ibadah Menurut Psikoterapi Miskawayh Dan Keberkesanannnya Dalam Menangani Stres
JOURNAL OF COUNSELING SYARIE
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Depression And Perceived Social Support : Overview
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
Publication In Scopus CORRESPONDING AUTHOR
2019
Seminar Keluarga Sejahtera 2019 Kupas Isu Kekeluargaan
UTM NEWS HUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Pendekatan Psikologi Dakwah Dalam Menangani Masalah Saudara Baru
CITRA DAKWAH FIQH AL-TA'AYUSH & CABARAN SEMASA
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2019
Ibu, Ada Lipan!
CHECK IT OUT
Karya Kreatif INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Perspektif Syaikh Ahmad Al-Fatani Tentang Kaedah Mengenalpasti Penyakit : Analisis Awal Terhadap Kitab Tayyib Al-Ihsan Fi Tibb Al-Insan
INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Pengagihan Zakat Oleh Orang Bukan Islam Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia Menurut Perspektif Hukum Islam
JOURNAL OF FATWA MANAGEMENT AND RESEARCH
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Special Assignment
CHAIYOK!
Karya Kreatif INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Utm-Unira Tandatangan Surat Cara (Loc) Perluas Kerjasama Akademik
UTM NEWS HUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Program Young Women Bootcamp 2019 Pupuk Minda Keusahawanan Wanita
UTM NEWS HUB
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2019
Transformasi Hubungan Kekeluargaan Saudara Kita Dari Sudut Akhlak Selepas Memeluk Islam Di Johor
AL-HIKMAH JOURNAL OF ISLAMIC DAKWAH
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2017
Tahap Kepuasan Kerja Saudara Kita Selepas Memeluk Islam Di Johor
JOURNAL OF SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2016
Transformasi Hubungan Kekeluargaan Saudara Kita Dari Sudut Emosi Selepas Memeluk Islam Di Johor
JURNAL ILMI
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2016

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
SAIF SALEM HAMDAN JUMAH ALABDOULI
AN ISLAMIC MODEL FOR ADDRESSING OBSTACLES TO HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN GOVERNMENT INSTITUTIONS IN FUJAIRAH, UNITED ARAB EMIRATES
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2023
ROSLENDA BINTI MOHAMAD RAWI
MODEL KOMPETENSI PENDAKWAH INFLUENCER PATUH SYARIAH DI ERA SIBER
PHD ON GOING SUPERVISOR
MOHAMED SALEM AHMED ALYAZEEM ALYAMMAHI
CYBER CRIMES IN THE UNITED ARAB EMIRATES: A STUDY OF CHARACTERISTICS, PATTERNS, AND COUNTERMEASURESFROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
HAZNY BINTI SALEH
PEMBANGUNAN MODEL BIMBINGAN SPRITUAL UNTUK GELANDANGAN MUSLIM DI PUSAT RUJUKAN INTERVENSI ANJUNG SINGGAH, KUALA LUMPUR
PHD ON GOING SUPERVISOR
SITI NORHANA BINTI ABU HAMIS
    AMALAN PRAKTIKUM GURU PELATIH PENDIDIKAN ISLAM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU.  
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2022
MUHAMMAD FAIQ BIN MOHD ZAILANI
PENGGUNAAN ORGAN CHIMERA DALAM PEMINDAHAN ORGAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM  
MASTER ON GOING CO-SUPERVISOR
MOHAMAD FIRDAUS BIN PAZIM @ FADZIM

MASTER ON GOING SUPERVISOR
NUR FARAH ALIA BINTI ZAHRULLAIL
KERELEVANAN PENDEKATAN USRAH SEBAGAI MEDIUM DAKWAH DALAM PEMBENTUKAN PERIBADI MAHASISWA UTM
MASTER ON GOING SUPERVISOR