GRANT(PI & MEMBERS)

91

PUBLICATIONS

110

INDEXED PUBLICATION

52

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

INDUSTRY GRANTS
1
NATIONAL GRANTS
3
UNIVERSITY FUND
1
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
52
NON-INDEXED PUBLICATION
12
OTHERS PUBLICATION
46
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
12
PHD
34
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
KAJIAN SEMAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PRA-UNIVERSITI MALAYSIA
BAHAGIAN KECEMERLANGAN AKADEMIK, JABATAN PENDIDIKAN TINGGI Government Agency Grant
2024
STUDY OF TFM STUDENT LEADERSHIP SURVEY AND PROGRAMMES
TEACH FOR MALAYSIA Contract
2023
KAJIAN HUKUM TUNTUTAN HUTANG TUNGGAKAN CUKAI PENDAPATAN SI MATI KEPADA AHLI WARIS
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Non Goverment Agency
2023
KAJIAN KEBOLEHGUNAAN DAN KEBOLEHFUNGSIAN SISTEM PENGURUSAN DAN ANALISIS PERNIAGAAN
SIFUFBADS SDN. BHD. Contract Research DTD
2022
Pembangunan Modul Pembelajaran dalam Talian berdasarkan Teori Pembelajaran Berasaskan Projek
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2022
Pembangunan Kursus Micro Credential iLuvQuran Masterclass
CORDOBA LEADERSHIP CENTER SDN. BHD. Contract
2022
Development for an International Educational Leadership Training Program through Micro-credential
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract
2022
Development of Business Analysis & Management System (Phase 3)
SIFUFBADS SDN. BHD. Contract Research DTD
2021
PEMBANGUNAN e-BUKU (e-BOOK) INTERAKTIF MOTIVASI DAN DOA UNTUK PESAKIT DIALISIS BERASASKAN MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
PEMBANGUNAN PROTOTAIP e-PEMBELAJARAN FIQH WUDUK DAN SOLAT PESAKIT DIALISIS BERASASKAN FIQH MAZHAB SYAFI’I MANHAJ AHLU SUNNAH WA JAMAAH NEGERI JOHOR
SINAR HAEMODIALYSIS SDN BHD Contract Research DTD
2021
THE MODEL FOR DIGITAL LEARNING READINESS AND ATTITUDE AMONG TEACHERS AND STUDENTS IN ISLAMIC RELIGIOUS SCHOOLS IN JOHOR
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2021
PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN DAN ANALISIS PERNIAGAAN (FASA 2)
SIFUFBADS SDN. BHD. Contract Research DTD
2021
Development of a new model on students’ acceptance and readiness for online learning environments in Malaysia
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2021
NEED ANALYSIS FOR AN INTERNATIONAL EDUCATIONAL LEADERSHIP TRAINING PROGRAM
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2021
Pembangunan Instrumen dan Pengukuran Nilai Teras ISES UTM
RUG OF UTM UTM R&D Fund
2021
Development of Competency-based Curriculum Framework for Digital Talent
DIGITAL WAY ACADEMY SDN BHD Contract Research DTD
2021
PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN DAN ANALISIS PERNIAGAAN
SIFUFBADS SDN. BHD. Contract Research DTD
2021
PEMBANGUNAN MODEL KESEDIAAN DAN ATTITUDE GURU DAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Industry-International Incentive Grant
2021
PEMBINAAN MODEL PEMBELAJARAN DIGITAL SEKOLAH AGAMA JOHOR
RUG OF UTM Industry-International Incentive Grant
2020
Pembinaan Model Pendidikan Seks Berteraskan Konsep Tazkiyah Al-Nafs dalam Psikologi Islam
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
A framework for characterizing Andragogical Lifelong Learning for Elderly Pensioners in Malaysia.
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2020
4C352-PROTOTYPE DEVELOPMENT OF A NEW BOGIE SUSPENSION MECHANISM IN COLLABORATION WITH ADVANCED RAIL TECH AND INDUSTRY SOLUTIONS SDN BHD (ARTIS)
RUG OF UTM Industry-International Incentive Grant
2020
PERANAN SULTAN DALAM MEMPERKEMBANGKAN ISLAM DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA.
KESULTANAN BINTAN DARUL MASYHUR International Grant
2020
Online Counselling Ethical Framework For Counselling Practitioners In Malaysia
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2020
PEMERKASAAN WANITA DALAM MATLAMAT PEMBANGUNAN MAMPAN (Sustainable Development Goals - SDG) BERASASKAN MAQASID SYARIAH
RUG OF UTM UTM Encouragement Research
2020
THE EFFECTIVENESS OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT SYSTEM ALBAYEN TOWARDS STUDENTS OF RELIGIOUS SCHOOL IN SEKOLAH AGAMA NEGERI JOHOR
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2020
Assessing Teacher and Student Readiness to engage with the Learning and Teaching Support System Albayen
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2020
Prototype Development of a New Bogie Suspension Mechanism in Collaboration with Advanced Rail Tech and Industry Solutions Sdn Bhd (ARTIS)
ADVANCED RAIL TECH AND INDUSTRY SOLUTIONS SDN. BHD. Contract Research DTD
2020
PENGESAHAN PSIKOMETRIK BAGI PEMBANGUNAN INSTRUMEN KEPIMPINAN PENTADBIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL UTM R&D Fund
2019
PERTANDINGAN MICROBIT INNOVATION & ROBOTIC KEBANGSAAN 2019 (mIRC 2019)
ELVIRA SYSTEMS SDN. BHD. Networking Grant
2019
TITIK KRITIKAL KAWALAN HALAL DALAM SISTEM JAMINAN HALAL DI LADANG PENTERNAKAN AYAM PEDAGING
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2019
INDIKATOR KEBAHAGIAAN DALAM KALANGAN PENSYARAH WANITA DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM.
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2019
PREDICTORS OF MENTAL HEALTH AMONG LOW INCOME GROUP (B40) AMONG MALAYSIAN URBAN ADULTS
RUG OF UTM Tier 2
2019
PEMBINAAN APLIKASI E-HEALTHY PENDIDIKAN SEKS ISLAM
RUG OF UTM Tier 2
2019
KAJIAN HUKUM KEPENGGUNAAN HAIWAN JALLALAH INDUSTRI AKUAKULTUR DI MALAYSIA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Business Entity
2019
Design and Development of Interactive Multimedia Learning Content on Subject Sirah, Ibadah and Arabic Language for Islamic Primary School KAFA Curriculum
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2019
Design of Interactive Multimedia Learning Content for Subject Sirah, Ibadah and Arabic Language (KAFA)
EDESS EDUCATION DEVELOPMENT AND SOLUTIONS SPECIALIST SDN. BHD Contract Research DTD
2019
UTM-TDR 1.1 (T2) DEVELOPMENT OF HAPPINESS PROFILING AND HIERARCHY FROM ISLAMIC PERSPECTIVE
RUG OF UTM UTM Transdiciplinary Research Grant
2018
PEMERKASAAN SISTEM PENTAKSIRAN SUMATIF SEKOLAH AGAMA KERAJAAN NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 1
2018
PEMBANGUNAN MODUL LATIHAN KEMAHIRAN VOKASIONAL BAGI PENINGKATAN KEBOLEHPASARAN PEKERJAAN DALAM KALANGAN BELIA DI NEGERI JOHOR
RUG OF UTM Tier 1
2018
KAJI SELIDIK KEBERKESANAN PELAN STRATEGIK 2016-2020 MAJLIS PERBANDARAN SEPANG BAG1 TAHUN 2017
PROFM SOLUTIONS SDN BHD Contract Research DTD
2018
Faktor Penularan Ajaran Sesat Melalui Atas Talian Dalam Kalangan Masyarakat
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2017
HELPING PEDOPHILIA VICTIMS WITH I CARE, YOU DESERVE MODULE
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2017
THE 21ST CENTURY AND GREEN JOB COMPETENCY FRAMEWORK FOR ELDERLY CAREGIVERS IN MALAYSIA
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2017
PREDICTORS OF RMARITAL QUALITY AND HAPPINESS AMONG MALAYSIAN POST GRADUATE STUDENTS
RUG OF UTM Tier 1
2017
PENILAIAN PERANCANGAN PENGAJARAN BAGI SUBJEK KOKURIKULUM UTM BERDASARKAN KONSEP CONSTRUCTIVE ALIGNMENT DAN OUTCOME BASED EDUCATION
RUG OF UTM Tier 2
2017
KAJIAN ISU HUKUM YANG TERDAPAT DALAM KITAB MAULID AL-BARZANJI
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Business Entity
2017
PEMBANGUNAN KURIKULUM PRASEKOLAH BERTERASKAN PENGGUNAAN MEDIA DIGITAL DAN PENDEKATAN DESIGN THINKING
KUMPULAN NIAGA AL FATEH SDN BHD Contract
2017
PELAKSANAAN PENDEKATAN INTERNSHIP SEBAGAI KERJA KURSUS DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL Dana Pembangunan Pengajaran
2016
TECHNICAL COMPETENCIES, PROFESSIONAL SKILLS, AND MOTIVATION AMONG UNDERGRADUATE STUDENT: MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING SERVICE IN COMMUNITY (MESIC)
RUG OF UTM Tier 1
2016
INTERNATIONAL SERVICE LEARNING 'MENUJU SEJUTA IMPIAN BERSAMA'
UNIVERSITAS SRIWIJAYA Networking Grant
2016
KUALITI PENGURUSAN PENYIASATAN JENAYAH PDRM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Non Goverment Agency
2016
EPILEPSY PROFILING FRAMEWORK TO IDENTIFY LEVELS OF STRESS AND PSYCHOLOGICAL WELLNESS AMONG PATIENTS AND FAMILIES WITH EPILEPSY.
MINISTRY OF EDUCATION Transdiscplinary Research Grant Scheme
2016
Scientific Epistemological Framework for Inquiry-Based Science Communicators in Malaysian Science Museums
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2015
MODUL SUKARELAWAN BAGI PEMBELAJARAN PELAJAR SEKOLAH DALAM HOSPITAL
DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN CTL UTM R&D Fund
2015
Pemerkasaan Ibu Tunggal Melalui Terapi Resilience
RUG OF UTM Tier 1
2015
PROGRAM PENDIDIKAN KESIHATAN MENANGANI STRESS DALAM KALANGAN CARE-GIVER PESAKIT KANSER DI HSI
RUG OF UTM Tier 1
2015
EMERGENCY EVACUATION UTILISING 5D STEREOSCOPIC & AUGMENTED REALITY (EXIT-5DSAR) FOR FLOOD DISASTER
MINISTRY OF EDUCATION Prototype Development Research Grant Scheme
2015
PENGHAYATAN JEMAAH TERHADAP KHUTBAH JUMAAT NEGERI JOHOR DARUL TA'ZIM
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR Non Goverment Agency
2014
Matlamat, Cabaran dan Strategi Pelaksanaan Pendekatan Pengajaran Bersama Dalam Kelas-kelas Inklusif Di Negeri Johor
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2014
RE-EXAMINING THE "SOUL" OF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
RUG OF UTM Flagship
2014
KEPIMPINAN GLOKAL PENGHULU MODEL 3KI JOHOR DARUL TA'ZIM
RUG OF UTM Tier 1
2014
Formulasi Interpretasi Skor Ujian Menggunakan Perbandingan Pendekatan Teori Ujian Klasik Dan Teori Respon Item
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2013
PEMBINAAN INSTRUMEN PENGHAYATAN AKHLAK MAHASISWA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM MALAYSIA
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2013
Pembinaan Modul HIJRAH Dalam Penjanaan Modal Insan Ke Atas Remaja Yang Tercicir dan Bermasalah Moral
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2013
Developing Leadership Capability Framework For The Construction Industry
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2013
DEVELOPMENT OF AN IMMERSIVE VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT FOR HAND STROKE PATIENTS' DAILY LIVING ACTIVITIES (DLA)
MINISTRY OF EDUCATION Prototype Development Research Grant Scheme
2013
ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL) REHABILITATION PROGRAM FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (CP) INTERVENTION THROUGH 3D CYBER THERAPY
MINISTRY OF EDUCATION Knowledge Transfer Program - RMC
2013
EXPLORING MALAYSIAN TEACHERS' COMPETENCIES IN SCHOOL-BASED ASSESSMENT SCHEME THROUGH OSBAK (ONLINE SCHOOL-BASED ASSESSMENT KIT)
MINISTRY OF EDUCATION Exploratory Research Grant Scheme
2013
STUDENTS' AND TEACHERS' EPISTEMOLGICAL BELIEFS IN LEARNING AND TEACHING SCIENCE
MINISTRY OF EDUCATION Fundamental Research Grant Scheme
2013
DIAGNOSTIC SCORES AUGMENTATION USING A FACTOR ANALYTIC FRAMEWORK
RUG OF UTM Potential Academic Staff
2013
School-Based Assessment Challenge : Assessment For Learning Practices in Malaysian Schools.
RUG OF UTM Tier 2
2012
Sustainable Development Integration in Malaysia Higher Education Institutions
MINISTRY OF EDUCATION Exploratory Research Grant Scheme
2012
PENEROKAAN ADAPTASI PENTAKSIRAN AKHLAK DALAM SISTEM PENGGREDAN PENCAPAIAN PELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM
MINISTRY OF EDUCATION Exploratory Research Grant Scheme
2012
Petunjuk Kesediaan Pembelajaran Arah Diri Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal dan Vokasional di Malaysia
RUG OF UTM Tier 2
2011
DEVELOPMENT OF THE 3D ANIMATED CYBER THERAPY TO ENHANCE STROKE PATIENT'S RESPONSE
RUG OF UTM Tier 1
2011
MODEL OF READING PEDAGOGY FOR HIGH FUNCTIONING CHILDREN WITH AUTISM
RUG OF UTM Tier 2
2011

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
Nilai Teras Ises Utm
NILAI TERAS ISES UTM
Original Book CO-AUTHOR
2023
Comparison Of Early Literacy Skills Achievementaccording To Children'S Age
EUROPIAN PROCEEDINGS OF EDUCATIONAL SCIENCES
Proceedings UTM FIRST AUTHOR
2023
Obstacles To Effective Data-Based Interventions: A Systematic Review Of Teachers’ Data Literacy
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN PROGRESSIVE EDUCATION AND DEVELOPMENT
Excellence In Research For Australia (Era) UTM FIRST AUTHOR
2023
Identification Of Constructs And Subconstructs Of Teacher Classroom Assessment Literacy Instrument
PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES
Publication In Web Of Science FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2023
Effects Of Contract Governance On The Relation Of Partnership Critical Success Factors And The Performance Of Malaysia Public-Private Partnership Initiatives
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2023
Study From Home! The Antecedents And Consequences Of Collaborative Learning On Malaysian University Students
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION: RESEARCH (JITE:RESEARCH)
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2023
Dark Tetrad Of Personality, Cyberbullying, And Cybertrolling Among Young Adults
CURRENT PSYCHOLOGY
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2023
Pembelajaran Nilai Mengikut Konsep Ibadurrahman Di Dalam Surah Al-Furqan
KELUARGA SEJAHTERA: ASAS DAN AMALAN
Book Chapter CO-AUTHOR
2023
Hak-Hak Suami Selepas Perceraian: Analisis Terhadap Hukum Syarak Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Johor) 2003
KELUARGA SEJAHTERA: ASAS DAN AMALAN
Book Chapter CO-AUTHOR
2023
Stem Productive Learning Of Lower Secondary School In Southern Zone, Malaysia
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2023
Psychometric Properties Of Teacher Classroom Assessment Literacy Instrument Using Rasch Model Analysis
INTERNATIONAL JOURNAL OF EVALUATION AND RESEARCH IN EDUCATION
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2023
Use Of Drone Flight Simulator For Bridging Theories Of Uav Systems Into Practice: A Pilot Study
METHODS AND APPLICATIONS FOR MODELING AND SIMULATION OF COMPLEX SYSTEMS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2023
Assessing Adaptation Of The Psychometric Properties Of The General Health Questionnaire (Ghq-12) Using The Rasch Measurement Model Among Indian Teenagers
PSIKOHUMANIORA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2023
Item Analyses Of Measuring Teacher Competency Amongpre-Serviceteaching Chinese As A Foreign Language Teachers
PROCEEDINGS OF SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2023
Renungan Hati: Menemukan Kebermaknaan Hidup Melalui Hubungan Dengan Allah
MISYKAT AL-ULUM
Publication In Academic And Profesional Magazine FIRST UTM CORRESPONDING AUTHOR
2023
Keistimewaan Lebah
MISYKAT AL-ULUM
Publication In Academic And Profesional Magazine CO-AUTHOR
2023
Sustainable Practices In Pattern-Making At Local Fashion Institutions: A Qualitative Study
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH (ICESRE)
Proceedings CO-AUTHOR
2022
Albayen
UTM NEXUS
Article In Mass Media CORRESPONDING AUTHOR
2022
Wanita Bekerjaya Dan Faktor Kebahagiaan Menurut Perspektif Islam
WANITA BEKERJAYA DAN KESEJAHTERAAN
Book Chapter UTM FIRST AUTHOR
2022
Interkorelasi Konstruk Bagi Kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak
PENDETA
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2022
Employing Assure Model In Developing Project-Based Learning Modules
4TH TECHNICAL AND VOCATIONAL INTERNATIONAL CONFERENCE
Proceedings CO-AUTHOR
2021
Malaysian Research-Support Librarians’ Self-Directed Learning Traits: Examining Demographic Differences And Their Relationship With Competencies
JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2021
Assessment Literacy : A Systematic Literature Review & Research Agenda
ANNALS OF THE ROMANIAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2021
Assessing Statistical Literacy Level Of Postgraduate Education Research Students In Malaysian Research Universities
TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2021
Relationship Between Skills Of Study, Positive Psychological Strengths And Examination Anxiety Between Students At The Government Own Education Colleges In Nigeria
TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2021
Validity And Reliability In Alternative Assessment Instruments
ALTERNATIVE ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2021
Challenges And Solution For Woman To Be In Academia World
PROCEEDING OF THE 11TH PUTRAJAYA INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHILDREN, WOMEN, ELDERLY AND PEOPLE WITH DISABILITIES (PICCWED 2020)
Proceedings CO-AUTHOR
2020
Green Automobile Technology Competencies In Nigeria And The Fourth Industrial Revolution
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020
Happiness In Islamic Perspectives Among Multi Tasking Women In Malaysia
UMRAN - INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVILIZATIONAL STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2020
Inventory Of Constructive Alignment Evaluation (Icae) In Teacher Education Institute: A Literature Analysis
SAINS HUMANIKA
Journal Article Non Citation-Indexed UTM FIRST AUTHOR
2020
Issue And Challenge For Vocational Teaching Quality In The Vocational College Lecturers: A Systematic Review
SAINS HUMANIKA
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2020

GUIDELINES FOR ONLINE TEST AND TAKE HOME EXAMINATION
Modules / Manual CO-AUTHOR
2020

UTM ONLINE LEARNING GUIDELINES DURING COVID-19 PANDEMIC
Modules / Manual CO-AUTHOR
2020

UTM ONLINE FINAL EXAMINATION GUIDELINES DURING COVID-19 PANDEMIC
Modules / Manual CO-AUTHOR
2020
The Implementation Of The Internship As A Coursework In Teaching And Learning Vocational Education
JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2020
Mediating Effect Of Positive Psychological Strength, Study Skills On Examination Anxiety Among Nigerian College Students
SUSTAINABILITY
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2020
Family Functioning And Attachment Among Young Adults In Western And Non-Western Societies
THE JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2020
Development Of The Constructive Alignment Evaluation Instrument For Lecturers Of Teachers Education Institutes
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION
Publication In Scopus UTM FIRST AUTHOR
2020
Validating The Mediating Effect Of Negotiation Style Between Problem-Solving Strategies And Communication Style On Marital Satisfaction Among Nigerian
JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020
Validation Of Developed Instruments On Study Habits, Creativity, And Self Concept On College Students In Nigeria
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020
Assessing The Measurement Model Of Negotiation Styles And Marital Satisfaction Among Couples In Nigeria
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2020
The Implementation Of Constructive Alignment At The Teachers Education Institute Using Rasch Analysis
JOURNAL OF CRITICAL REVIEW
Publication In Scopus CORRESPONDING AUTHOR
2020
Revisiting The Meaning Of Happiness Among Modern Women In The 21st Century
PROCEEDING OF THE 11TH PUTRAJAYA INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHILDREN, WOMEN, ELDERLY AND PEOPLE WITH DISABILITIES (PICCWED 2020)
Proceedings CO-AUTHOR
2020
Four Key Dimensions To Characterise Sustainability Courses In Higher Education
PROCEEDINGS OF EDUCATIONAL INITIATIVES RESEARCH COLLOQUIUM 2019
Proceedings CO-AUTHOR
2019
Soft Skills Needed By Electrical Technology Students For 21st Century Jobs
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL RESEARCH
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2019
Attention, Impulsiveness, And Gender In Academic Achievement Among Typically Developing Children
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2019
Comparative Study Of Trait Emotional Intelligence And Executive Functioning Among Youth
JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2019
Promoting Students' Generic Skills With The Integration Of E-Service Learning Platform
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2019
Relationship Among Self-Concept, Study Habits And Academic Achievement Of Pre-Nce Students In Zamfara State College Of Education, Nigeria
INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Sustainable Development And Sustainability In Engineering Education In Nigeria
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Role Of Personality Traits In Sexual Misconduct Among Malaysian Teenager
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Coping Strategies As A Mediator Between Stress And Marital Quality Among Postrgraduate Students
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Structural Classification Of Employability Skills Hierarchy Using Rasch Analysis Model
INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Validation Of Anxiety, Life Satisfaction And Social Media Addiction Scales Using Rasch Measurement Approach
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Validating The Measurement Model Of Problem Solving Strategies And Marital Communication Styles Among Secondary School Teachers In Nigeria
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019
Determinants Of Marital Adjustment Among Married Persons In Ogbomosho Metropolis
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2019

POLISI PEMBANGUNAN, PENAWARAN DAN PINDAH KREDIT MOOC UTM
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2018
Adolescent Trauma In Armed Conflict Areas And Associated Risk Of Gangster Violence: The Maiduguri, Nigeria Perspective
SINGAPOREAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Examining Generalizability Aspect Of Validity Using Differential Item Functioning
ADVANCED SCIENCE LETTERS
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2018
Item And Person Reliability Analysis For The Development Of Physics Scientific Epistemological Measurement For Teacher (Pset) Instrument
ADVANCED SCIENCE LETTER
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2018
Validity And Reliability Of The Construct Of Knowlegde In Competency Instrument For Lecturers In Institut Pendidikan Guru Malaysia Using Rasch Measurement Model
ADVANCED SCIENCE LETTERS
Publication In Web Of Science UTM FIRST AUTHOR
2018
Polemic In Celebration Of The Birth Of Prophet Muhammad
AL-QANATIR: INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2018
Teaching Elements Of Sex Education In Islamic Education
INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED COUNSELING AND PSYCHOLOGY
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Measuring Changing Of Problem Solving Ability Using Rasch Measurement Model
ADVANCED SCIENCE LETTERS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Impact Of Sustainable Design And Computational Thinking Towards Student'S Learning Experience
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE EDUCATION AND TECHNOLOGY
Proceedings CO-AUTHOR
2017

RE-EXAMINING THE "SOUL" OF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
Clasified/Technical Report CO-AUTHOR
2017
Items Reliability, Validity, And Factor Structure Of A Survey Instrument For Measuring Strategic Planning Awareness: Evidence From Universiti Teknologi Malaysia (Utm)
INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED COUNSELLING AND PSYCHOLOGY (ICACP 2017)
Conference Paper CO-AUTHOR
2017
Characters Of Mentors That Can Inspire And Generate School Students Interest Towards Stem
INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED COUNSELING AND PSYCHOLOGY 2017 (ICACP)
Conference Paper CO-AUTHOR
2017
Kesedaran Sosial Dan Penglibatan Mahasiswa Dalam Program Khidmat Masyarakat
JURNAL PEMIKIR PENDIDIKAN
Journal Article Non Citation-Indexed CORRESPONDING AUTHOR
2017
Quranic Principles On Water Management
AL-QANATIR INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2017
Psychometric Assessment Of A Survey Instrument For Examining University Institutional Dna: A Case Study Of Universiti Teknologi Malaysia (Utm)
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Items Reliability, Validity, And Factor Structure Of A Survey Instrument For Measuring Strategic Planning Awareness: Evidence From Universiti Teknologi Malaysia (Utm)
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Developing Hierarchical Of Mental Health Based On Homesickness: Item Response Theory
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CORRESPONDING AUTHOR
2017
Integrating Sustainability In A Student-Centered Learning Environment For Engineering Education
ADVANCED SCIENCE LETTERS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Maternal Depression: Impact On Maternal Well-Being Among Pre-Natal And Post-Natal Women Of Johor, Malaysia
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Competencies Framework For Elderly Caregivers In Malaysia Based On 21st Century Skills And Green Skills
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Marital Quality Among Married Postgraduate Students
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2017
Pengajaran Elemen Pendidikan Seks Dalam Pendidikan Islam
SEMINAR ANTARABANGSA PENYELIDIKAN NABAWI 2017
Proceedings CO-AUTHOR
2017
Integration Of Moocs As Blended Learning In Learning Research Methodology Course
IUCEL 2016 THE INTERNATIONAL UNIVERSITY ON E-LEARNING
Proceedings CO-AUTHOR
2016
Leaders' Credibility, Organisation And Capability: Leadership Skills As A Mediator
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2016
Reliability And Validity Evidence Of Instrument Measuring Competenciesforsuperiorworkperformance
PACIFIC RIM OBJECTIVE MEASUREMENT SYMPOSIUM (PROMS) 2015 CONFERENCE
Proceedings CO-AUTHOR
2016
Sustainability And Innovation In Teacher Education Program
SEMINAR KEBANGSAAN MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM 2016
Proceedings CO-AUTHOR
2016
The Effect Of Teacher'S Readiness In Teaching Sexual Education Elements In Secondary School
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCE (ICSEMSS2016) 2016
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Measuring Changing Of Problem Solving Ability Using Rasch Measurement Model
2016 ADVANCED RESEARCH ON BUSINESS, MANAGEMENT AND HUMANITIES (ARBUHUM2016)
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Preliminary Research On Sustainable Development Integration In Malaysian University
TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING INTERNATIONAL CONFERENCE 2016
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Malaysia'S Model For Sustainable Campus
TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING INTERNATIONAL CONFERENCE 2016
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Shafex Problem Checklist Sistem Online Pengesanan Kategori Masalah Pelajar
PERSIDANGAN PEMBANGUNAN PELAJAR PERINGKAT KEBANGSAAN 2016 (NASDEC2016)
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Integrating Sustainability In A Student-Centered Learning Environment For Engineering Education
2016 ADVANCED RESEARCH ON BUSINESS, MANAGEMENT AND HUMANITIES (ARBUHUM2016)
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Kicking Out The Items: Discrimination Index And Item Fit Analysis Approaches
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION HIGH ORDER THINKING
Conference Paper CORRESPONDING AUTHOR
2016
Pembinaan Instrumen Iqra Ke Arah Kemenjadian Insan Ikram-Musleh
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND RESEARCH (ICIER2016)
Conference Paper CO-AUTHOR
2016
Evaluation And Validation International Students Psychological Wellbeing Scale (Ispws): Application Of Rasch Measurement Model
JOURNAL OF SOFT COMPUTING AND DECISION SUPPORT SYSTEMS
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016
Dimensionaliti Profesionalisme Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia
JURNAL PENDIDIKAN NUSANTARA
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2016

A GUIDE TO NEW ACADEMIA LEARNING INNOVATION
Book (Text) CO-AUTHOR
2016
Influence Of Maternal Depression And Sucidal Thoughts: Role Of Spousal Support During Pregnancy
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2016
Demographic Characteristics, Dyadic Coping, And Marital Quality Among University Students In Malaysia
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2016
Multiple-Choice Items Analysis Using Classical Test Theory And Rasch Measurement Model
MAN IN INDIA
Publication In Scopus CORRESPONDING AUTHOR
2016
Teaching Elements Of Sexuality Education In Secondary School In Malaysia: Challenges And Implications
PERSIDANGAN KEBANGSAAN ISU-ISU PENDIDIKAN ISLAM (ISPEN-I 2016)
Proceedings CO-AUTHOR
2016
The Application Of Rasch Measurement Model In Measuring Changes Of Students' Perception On Their Problem Solving Ability
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL STUDIES
Conference Paper CO-AUTHOR
2015
Development Of Teaching And Learning Module To Enhance Creativity Of Preschoolers
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL STUDIES
Conference Paper CO-AUTHOR
2015
Pembangunan Instrumen Penilaian Akhlak Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi Awam
BULETIN YAYASAN NURUL YAQEEN
Article In Mass Media INDIVIDUAL AUTHOR
2015
Pembinaan Instrumen Pentaksiran Akhlak Di Universiti Awam
TRANSFORMASI PEMIKIRAN SARWAJAGAT
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2015
E-Halal As Method And Apparatus For Halal Product Detection In Malaysia
MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2015
Validity And Reliability Analysis Of The 'Sayangku' (Mylove) In Intervention For Addressing Adolescents Involved In Free Sex
JOURNAL OF RELIGION AND HEALTH
Publication In Web Of Science CO-AUTHOR
2015
From Principle To Practice : Assessment For Learning In Malaysian School-Based Assessment Classroom
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & EDUCATION
Journal Article Non Citation-Indexed CO-AUTHOR
2014
The Application Of Rasch Measurement Model In Measuring Change In Students Self-Directed Learning Readiness
ADVANCED SCIENCE LETTERS
Publication In Scopus CO-AUTHOR
2013
Pembangunan Instrumen Gaya Penyelesaian Masalah Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional
2ND INTERNATIONAL SEMINAR ON QUALITY AND AFFORDABLE EDUCATION (ISQAE2013)
Proceedings CO-AUTHOR
2013
Potential Of Thermophilic Biosurfactant-Producing Bacteria For Microbial Enhanced Oil Recovery Application
Advances in Biosciences and Bioengineering Volume 4
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Decolourisation Of Textile-Dye Containing Effluents Using Biofilm
Advances in Biosciences and Bioengineering Volume 3
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Enzymatic Degradation Of Cellulose For The Generation Of Bioelectrochemical Energy In Microbial Fuel Cell
Advances in Biosciences and Bioengineering Volume 4
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Item Response Theory (Irt) Usage As Authentic Assessment In Higher Education
Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
REZVAN ALAHDAD
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERSONALITY TRAITS TOWARDS LIFE SATISFACTION AMONG MARRIED IRANIAN STUDENTS
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2014
SHIMA MASHAYEKHI
THE INTEGRATING EFFECT OF HOMESICKNESS, ATTACHMENT AND SPIRITUAL WELLBEING ON INTERNATIONAL STUDENTS' MENTAL HEALTH IN MALAYSIA
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2016
AHMAD MUSTAQIM BIN YUSOFF
ATTACHMENT STYLE, SUBJECTIVE WELL-BEING, STRESSFUL EVENTS AND COPING STRATEGIES TOWARDS MARITAL QUALITY AMONG MALAYSIAN POSTGRADUATE STUDENTS
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2018
DEVIGA A/P MARAPPAN
MATERNAL WELL-BEING THERAPY AND SOCIAL SUPPORT SYSTEM IN DEALING WITH MATERNAL DEPRESSION AND WELL-BEING
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2018
MAHTAB GHADIMI
RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS, COPING STRATEGIES AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG IRANIAN POSTGRADUATE STUDENTS IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2018
CRYSTAL JOAN PETER
INSTITUTIONAL LEADERSHIP FOR THE IMPLEMENTATION OF GREEN TVET AT MALAYSIAN POLYTECHNICS
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2019
IBNATUL JALILAH BINTI YUSOF
PSYCHOMETRIC EVALUATION OF RESEARCH LITERACY TEST FOR POSTGRADUATE EDUCATION RESEARCH STUDENTS IN MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITIES
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2019
MUSTAPHA GREMA ALHAJI
RELATIONSHIP BETWEEN STUDY SKILLS, POSITIVE PSYCHOLOGICAL STRENGTHS AND EXAMINATION ANXIETY AMONG STUDENTS AT A GOVERNMENT COLLEGE IN NIGERIA
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2019
NORAZWA BINTI YEOP KAMARUDIN
MODEL KESEDIAAN KERJAYA BERASASKAN TRET PERSONALITI DAN EFIKASI KERJAYA PELAJAR PRASISWAZAH
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2019
FASASI LUKMAN
PROBLEM-SOLVING STRATEGIES, COMMUNICATION SKILLS, NEGOTIATION STYLES, AND MARITAL SATISFACTION AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN NIGERIA
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2020
MD DAUD BIN MD JANI
PEMBINAAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN PENJAJARAN KONSTRUKTIF DALAM KALANGAN PENSYARAH INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2021
JUNAIDAH BINTI JAAFAR
PENILAIAN KARAKTER SEJAGAT PELAJAR DAN HUBUNGAN TINGKAH LAKU TERHADAP TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2021
TANTISH BINTI KAMARUDDIN
DEVELOPMENT OF INTEGRATED SUSTAINABLE CONSTRUCTION ASSESSMENT TOOLS FOR LOW-RISE RESIDENTIAL PROJECTS
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2022
MUHAIDI BIN HJ. MUSTAFFA AL-HAFIZ
PENGARUH PENGHAYATAN PROGRAM PEMBUDAYAANA AL-QURAN TERHADAP KEKUATAN SPIRITUAL ANGGOTA ANGKATAN TENTERAA MALAYSIA
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2022
RUHAYATI BINTI RAMLY
AMALAN PELAKSANAAN PENGAJARAN KELAS KHAS KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENGHAFAZ AL-QURAN
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2022
ATHEER AHMED HASAN ALRASHED
DEVELOPMENT OF A STAR RANKING MODEL FOR BAHRAIN PRIVATE UNIVERSITIES BASED ON TOTAL QUALITY MANAGEMENT DIMENSIONS
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2022
MUHAMMAD RAMATU MAIWADA
ANXIETY LIFE-SATISFACTION, SOCIAL MEDIA USAGE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG SENIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SOKOTO STATE NIGERIA
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2022
MOHD ALFOUZII BIN NASIR
PEMBINAAN INSTRUMEN AMALAN PEMBELAJARAN PRODUKTIF SAINS TEKNOLOGI, KEJURUTERAAN DAN MATEMATIK GURU SEKOLAH MENENGAH RENDAH
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2023
NOR HAFIZI BIN MOHD KHALID
PEMBINAAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN LITERASI PENTAKSIRAN GURU SEKOLAH RENDAH DALAM KONTEKS PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2023
JAMIA'ATON SOFFIAH BINTI HARUN
PEMBINAAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN KOMPETENSI PENSYARAH INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
PHD GRADUATED SUPERVISOR 2023
SYED FARAZ ALI
POLYVICTIMIZATION, TRAUMA SYMPTOMS, SELF-ESTEEM AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG ADOLESCENTS IN ALIGARH DISTRICT, INDIA.
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
ROZITA BINTI JAYUS
EFFECT OF CARE MODULE ON STRESS, CAREER ADAPTABILITY AND CAREER RESILIENCE AMONG WORKING SANDWICH GENERATION WOMEN
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
SITI RAWDHOH BINTI MOHD YUSOF
ENGINEERING SERVICE-LEARNING DESIGN FOR ENHANCING MULTIDISCIPLINARY COLLABORATION AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS  
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
SHETU ILU CHETLE
THE INFLUENCE OF TEACHER EDUCATORS’ SPIRITUAL AND MORAL VALUES INTERNALIZATION TOWARDS ETHICAL CONDUCT IN COLLEGES OF EDUCATION NORTHWEST, NIGERIA
PHD ON GOING SUPERVISOR
KAMARUL AZMAN BIN JAMALUDIN
HUBUNGAN CORAK DAN JENIS KOMUNIKASI DENGAN KEESTIMAN SUAMI ISTERI  
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
LI WEINIE
ASSESSMENT OF DEEP AND INTERACTIVE LEARNING OF PHARMACY VIRTUAL SIMULATION EXPERIMENTS FOR COLLEGE STUDENTS
PHD ON GOING SUPERVISOR
NOR SAHIDAH BINTI MOHAMAD ALI
PEMBINAAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL DI MALAYSIA
PHD ON GOING SUPERVISOR
ZHANG XIAOMEI
DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF COLLEGE ENGLISH LISTENING TEST IN CHINA
PHD ON GOING SUPERVISOR
ALZEER,FAHDAH MANSOUR A
EXAMINING FACTORS INFLUENCING SAUDI FACULTY MEMBERS' ATTITUDES TOWARDS AI-BASED EDUCATIONAL ASSESSMENT   
PHD ON GOING SUPERVISOR
NORIZAN BINTI ABU OTHMAN

PHD ON GOING SUPERVISOR
LIU MENG
SELF-EFFICIENCY, CLASSROOM LEARNING ENVIRONMENT, LEARNING ENGAGEMENT AND LEARNING OUTCOMES AMONG CHINESE UNDERGRADUATE STUDENTS   
PHD ON GOING SUPERVISOR
ZURAIMI BINTI ZAKARIA
ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ DATA-DRIVEN DECISION-MAKING PRACTICE IN INFORMING INSTRUCTION  
PHD ON GOING SUPERVISOR
ZANG RUITING
ENGLISH TEACHERS’ LANGUAGE ASSESSMENT LITERACY IN SENIOR HIGH SCHOOLS OF WESTERN CHINA
PHD ON GOING CO-SUPERVISOR
LIU XIANGCHEN
THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUMENT ON TEACHER COMPETENCY IN TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE AMONG PRE-SERVICE TEACHERS
PHD ON GOING SUPERVISOR
EMELIANA BT ELIAS

MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2013
IBNATUL JALILAH BINTI YUSOF
DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCH LITERACY TEST FOR POSTGRADUATE STUDENTS IN FIVE MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITIES.
MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2014
SUHEIBAH BINTI SOBAKI

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2015
NURELLY BINTI MOHD RIFAN

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2017
AMINAH BINTI ABDUL MANNAN
HUBUNGAN ANTARA TRET PERSONALITI DENGAN SALAH LAKU SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA PEREMPUAN
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2020
SITI SARAH BINTI BAHAROM

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2020
MOHD KHAIRUL FUAD BIN ABDULLAH

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2020
NOR AFIZAH BINTI BUJANG
KESEDIAAN DAN AMALAN GURU PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI.
MASTER GRADUATED CO-SUPERVISOR 2021
NOR AISYAH BINTI SAAT

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2022
AYU SITI AMINAH BINTI HUSIN

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2022
NURUL AKMAR BINTI SAID

MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2022