GRANT(PI & MEMBERS)

2

PUBLICATIONS

0

INDEXED PUBLICATION

0

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

UNIVERSITY FUND
1
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
0
OTHERS PUBLICATION
0
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
0
PHD
0
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
Pengurusan Pelancongan Dalam Islam : Kajian Perbandingan Pusat-pusat Pelancongan di Negeri Johor dan Terengganu
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1998
Status & Sumbangan Wanita Islam Dalam Dunia Keusahawanan : Rujukan Khusus Terhadap Peniaga Wanita Islam Di Pasar Siti Khadijah, K. Bharu Kelantan
Short Term
1995

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List