GRANT(PI & MEMBERS)

5

PUBLICATIONS

12

INDEXED PUBLICATION

0

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

UNIVERSITY FUND
3
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
0
OTHERS PUBLICATION
12
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
2
PHD
1
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
Analisis Tekstual Kreativiti Menurut Pandangan Islam
Short Term
2000
Pengurusan Harta Nafaqah Ammah Ke Arah Pembangunan Negara Dan Ekonomi Masyarakat Islam Satu Kajian Model Pelaksanaan Jabatan Agama Islam Johor Dan Jabatan Agama Islam Kelantan
Short Term
1995
Economic Development And Its Impact On Function Of Mosque In Langkawi, Kedah
Short Term
1994
Islamic Management Philosophy: A Focus From its Implementatiion Aspects Among the Malay Entrepenuers
Short Term
1992
Study of Earlier Codification in Muammalah Islamic Science in Malaysia: Special Reference to Majalah Ahkam.
Short Term
1991

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
Manusia Dan Kemanusiaan Dalam Pandangan Islam Dan Barat
ILMU, KEMANUSIAAN & PEMBANGUNAN MENURUT ISLAM
Book Chapter CO-AUTHOR
2016
Teori Pembangunan Sosial: Kritik Terhadap Asas, Fungsi Dan Keberkesanannya.
ISLAM dan Isu-Isu Global
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Kemajmukan Malaysia Dan Kerangka Pembinaan Tamadun: Cabaran, Halatuju Dan Masa Depan Pada Zaman Globalisasi
ISLAM dan Isu-Isu Global
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Kesan Tamadun Barat Moden Terhadap Alam Sekitar.
ISLAM dan Isu-Isu Global
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Amerika Syarikat Dan Pengganas:Analisis Peranan Amerika Syarikat Terhadap Kewibawaan Umat Islam Dan Keamanan Dunia.
ISLAM dan Isu-Isu Global
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Beberapa Pandangan Islam Terhadap Hubungan Etnik
ISLAM dan Isu-Isu Global
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Kemahiran Generik Dalam Pengajian Umum : Atribut Pembelajaran Sepanjang Hayat Dari Perspektif Islam
Pengajian Umum dan Kemahiran Generik
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Analisis Kecerdasan Berbilang (Multiple Intelligences) Di Kalangan Pelajar Yang Mengikuti Kursus Pengenalan Psikologi Industri Sebagai Kursus Umum Di Universiti Teknologi Malaysia
Pengajian Umum dan Kemahiran Generik
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Beberapa Aspek Falsafah Sains Matematik Islam: Suatu Analisis Konsep
Pengajian Umum dan Kemahiran Generik
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Manusia Dan Kemanusiaan Dalam Pembangunan: Menyorot Beberapa Pandangan Islam Dan Barat.
ISLAM dan Isu-Isu Global
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Konsep Autoriti Ilmu Dalam Islam Pengaruh Dan Cabaran
ISLAM dan Isu-Isu Global
Book Chapter INDIVIDUAL AUTHOR
2008
Kisah Anbiya Dalam Al-Quran Sebagai Pemangkin Pembangunan Modal Insan Bidang Sains & Teknologi
Seminar Antarabangsa Sains dan Teknologi
Conference Paper INDIVIDUAL AUTHOR
2007

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
NOOR SURYATI BT YAACOB

MASTER NOT ACTIVE MAINFRAME SYSTEMS STUDENTS SUPERVISOR
NOR SAIDI BIN MOHAMED NASIR
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DALAM HUBUNGAN PENGURUSAN BAKAT DENGAN PENGEKALAN PEKERJA
MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2003