GRANT(PI & MEMBERS)

10

PUBLICATIONS

1

INDEXED PUBLICATION

0

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

NATIONAL GRANTS
1
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
0
OTHERS PUBLICATION
1
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
0
PHD
0
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
SRIWIJAYA INTERNATIONAL VILLAGE 2019
UNIVERSITAS SRIWIJAYA Networking Grant
2019
Projek Mempertingkat Ekonomi Individu Menerusi Modul NTP-G bagi Komuniti Jelebu, Negeri Sembilan
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Business Entity
2017
STRATEGI PEMBELAJARAN BERKESAN DAN PENERAPAN KREATIVITI SAINS & TEKNOLOGI MELALUI SUBJEK SAINS, MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH TERPILIH DAERAH JELEBU, NEGERI SEMBILAN (SME'17)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Networking Grant
2017
MEMBANGUN DAN MELESTARIKAN TEKNOLOGI HIJAU MELALUI SISTEM PERTANIAN FERTIGASI
MINISTRY OF EDUCATION Business Entity
2016
PERPINDAHAN TEKNOLOGI DALAM PENGHASILAN PRODUK BERASASKAN FIBERGLASS UNTUK MENINGKATKAN SOSIO-EKONOMI PENDUDUK
MINISTRY OF EDUCATION Business Entity
2016

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year
Sejauhmana Utm Mampu Menangani Isu Penempatan Pelajar: Satu Perkongsian Dari Pengetua Kolej Kediaman Pelajar
SEMINAR PENGURUSAN ASRAMA PERINGKAT KEBANGSAAN 2011(SPARK)
Conference Paper CO-AUTHOR
2011

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List