GRANT(PI & MEMBERS)

PUBLICATIONS

INDEXED PUBLICATION

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
0
OTHERS PUBLICATION
0
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
3
PHD
2
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
SAMAD BIN HAJI ABU

PHD ON GOING SUPERVISOR
ABDULLAH HISAM BIN OMAR

PHD ON GOING SUPERVISOR
GENGATHARAN A/L MARIAPPAN
ISU-ISU PENGINTEGRASIAN PANGKALAN DATA UKUR KADASTER DAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH BERKOMPUTER
MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2005
SIM KWANG THAI
PELARASAN JARINGAN KADASTER MENGGUNAKAN TEKNIK KUASA DUA TERKECIL : ISU-ISU STESEN KAWALAN DAN PERISIAN.
MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2005
NORAIDAH BINTI KELING
PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT KAWALAN KADASTER SECARA ATAS TALIAN
MASTER GRADUATED SUPERVISOR 2007