GRANT(PI & MEMBERS)

6

PUBLICATIONS

0

INDEXED PUBLICATION

0

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

UNIVERSITY FUND
1
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
0
OTHERS PUBLICATION
0
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
2
PHD
1
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
Kesedaran Mahasiswa Terhadap Hak Memilih Wakil Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) di UTM, Skudai , Johor
Short Term
2000
Pembelajaran Non-formal di Kalangan Orang Dewasa: Kajian Perbandingan Antara Petani,Nelayan dan Peneroka Felda
Short Term
1999
Kecenderungan Membuat Pilihan Dalam Pembelian Runcit Di Kalangan Masyarakat Melayu Bandar. Satu Kajian Kes Di Johor Bahru, Johor.
Short Term
1999
A Study on the Readiness of University Students to Use E-Learning Tool: A case Study of University Teknologi Malaysia, Skudai Johor.
Short Term
1999
Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pembelajaran Arahan Kendiri (Self-Directed Learning) Di Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia
Short Term
1999
Penilaian dan Keperluan Staf Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan di Universiti Teknologi Malaysia.
MINISTRY OF EDUCATION Short Term
1999

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List
MOHD KOHARUDDIN BIN MOHD BALWI
PEMBUATAN DAN PEMATUHAN KEPUTUSAN ETIKA DI KALANGAN PENJAWAT AWAM KERAJAAN TEMPATAN NEGERI JOHOR
PHD GRADUATED CO-SUPERVISOR 2012
SURIANIZA BINTI KASIM
PEMINDAHAN LATIHAN : PERBANDINGAN DI ANTARA SEKTOR AWAM & SWASTA
MASTER ON GOING CO-SUPERVISOR
TAN KOON YIN
EVALUATIONG THE EFFECTIVENESS OF THE MENTORING AND COACHING PROGRAMS IN HOTEL EQUATORIAL IN MALAYSIA
MASTER ON GOING SUPERVISOR