GRANT(PI & MEMBERS)

10

PUBLICATIONS

0

INDEXED PUBLICATION

0

TOTAL STUDENTS

H-INDEXED (SCOPUS)

CITATIONS (SCOPUS)

Grant (PI)

UNIVERSITY FUND
5
TOTAL

Publications

INDEXED PUBLICATION
0
NON-INDEXED PUBLICATION
0
OTHERS PUBLICATION
0
TOTAL

Supervisions

DEGREE
0
MASTER
0
PHD
0
TOTAL

Legend : SPONSOR TYPE OF GRANT

Grant Name Year
Kajian Perlaksanaan Undag-Undang Keluarga Islam di Malaysia Rujukan Kepada Ahkam Syariah Johor
Short Term
1994
Perkembangan Dakwah Islam di Malaysia Satu Kajian Pusat-Pusat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)
Short Term
1994
Kajian Bibiliografi Pusat-Pusat Penyelidikan Islam di Malaysia Berasaskan Web
Short Term
1994
Masjid Sebagai Pusat Kecermelangan Umat : Satu Kajian Kes Terhadap Masjid-Masjid Di Malaysia
Short Term
1994
Kursus Pembelajaran Al-Quran Komprehensif Berasaskan Multimedia
Short Term
1993
Pembersihan Jiwa:Peranannya Dalam Menangani Masalah Sosial Di Kalangan Belia: Satu Kajian Kes Di Pusat-Pusat Kemahiran Di Malaysia
Short Term
1993
Kursus Asas Pembinaan Keluarga Islam Menggunakan Multimedia
Short Term
1993
Islamic Management Philosophy: A Focus From its Implementatiion Aspects Among the Malay Entrepenuers
Short Term
1992
The effectiveness of students personality development program and its implementation in the institute of higher learning in Malaysia
Short Term
1992
Study of Earlier Codification in Muammalah Islamic Science in Malaysia: Special Reference to Majalah Ahkam.
Short Term
1991

Legend : PUBLICATION CATEGORY TYPE OF AUTHORS

Publication Name Year

Legend : IP CATEGORY IP LEVEL

Intellectual Property Name Grant Register No. IP Level IP Category

Legend : SESSION LEVEL OF STUDY STATUS SUPERVISION LEVEL

Supervision List